Vítám Vás na školním pozemku !!!

Přírodovědná stanice byla postavena v osmdesátých letech. Veliké zásluhy na její zřízení měl tehdejší ředitel ZŠ pan Vysoký.  Stanice a okolní pozemky bohužel v devadesátých letech postupně devastovaly party mládeže z okolních ulic vlivem celodenní nepřítomnosti správce. Toto se podařilo napravit a už několik let  se snaží pracovníci školy ve spolupráci s dětmi, ať už v rámci výuky dílenských  či pěstitelských prací, naplnit původní záměr – v maximální míře přitáhnout děti k výuce přírodovědných předmětů s praktickou náplní, výuce ekologii a základy environmentálního vzdělávání mládeže. Toto je důležité právě v době obrovského rozmachu výpočetní techniky, kdy se daří do určité míry kompenzovat jednostranné zaměření a tíhnutí dnešní mládeže.

Práce doposud vykonané byly praktikovány s minimální potřebou čerpání finančních prostředků z rozpočtu školy, protože  jak ke výše uvedeno, byly vykonány převážně v rámci výuky. Materiální zabezpečení se podařilo vyřešit volbou odpadových materiálů, ať už jsou to krajinky z městské pily nebo odstraněná dlažba náchodských chodníků. Část nákladů nebo materiálu byla získána za pomoci sponzorů.

 Cílem všech těchto našich činností je naplnění původního záměru – funkční přírodovědné stanice, která by poskytovala všestrannou podporu studia zákonitostí přírody od dětí v mateřských školkách, přes žáky základních škol až po středoškoláky.

 

 

 

Projekt počítá s výstavbou následujících stanovišť:
 


a) Ptačí svět:
Výstavba ptačí klece o rozměrech cca 7 x 4 x 3 m pro běžně chované  druhy ptáků (příklad: andulka, rozela, korela …) . Klec bude doplněna informační tabulí vycházející z učiva přírodopisu.

b) Vodní svět:
Výstavba zahradního jezírka osídleného vodními živočichy (ryby, obojživelníci, vodní ptactvo) a pobřežní vegetací (lekníny, rákosí …) spolu s několika interiérovými akvárii jako ukázka možné zájmové činnosti. Jezírko a okolí i akvária budou doplněny informačními tabulemi. Před hlavním vchodem vznikne malý rybníček pro chov cizokrajných želv.

c) Svět dřevin
Výsadba dřevin nejhojněji zastoupených v parcích Náchoda. Každá dřevina bude opatřena vlastní informační tabulkou.

d) Svět plazů
Výstavba zděných terárií  napojených na vytápění budovy pro chov terarijních plazů  – leguána velkého, agamy vodní, agamy  stepní a hadů spolu se základními informacemi o jejich chovu

e) Svět neživé přírody
Informační tabule podá informace zajímavostech neživé přírody v okolí Náchoda, včetně ukázek hornin.
 


Z vlastních zdrojů máme již vybudováno stanoviště chovu drobného drobného chovného zvířectva (morčata, zakrslý králík…), a velký zahradní výběh pro chov kozy kamerunské.

 

Je to přerostlá žížala nebo ne ?

Jen tak posedět a poklábosit, jen ne nějak moc pracovat.

Hrabeme listí - jen když nás hřeje sluníčko.

I bez řidičáku zvládáme řízení těchto rychlých sportovních vozů.

 

Naši oblíbenci !

Sedíme a plejeme.

 

     

Areál pozemku je využíván i k jiným aktivitám. Slouží k neformálním i formálním schůzkám třídních kolektivů i pedagogů. Stále nás navštěvují žáci bývalých ročníků a zajímají se o dění a novinky, které se nám podařilo realizovat.  Posezení v altánku využíváme k opékání nebo uzení.

Na jaře v květnu pořádáme zahradní slavnost, jejíž součástí je prohlídka areálu. Na slavnost zveme rodiče našich žáků i ostatní zájemce.

 

V altánku se scházíme k zábavě a opékání.

 

 V létě je tu velice krásně !